دسته بندی
خوراک سالم: تضمینی برای نتایج خوب
ضروری است که خوراک حیوانات در مقابل خطر آلودگی باکتریایی محافظت شود، زیرا ممکن است موجب کاهش ارزش مواد مغذی شود و از اینرو تهدیدی برای سلامت حیوان و زنجیره غذایی محسوب می گردد. افزایش قیمت مواد اولیه، خوراک حیوانات را به یک کالای متغیر تبدیل نموده است. با توجه به اینکه آلودگی میکروبی دلیل عمده زوال خوراک است، و بارها اتفاق می افتد، حفاظت مؤثر در برابر میکروارگانیسم ها به منظور حفظ ارزش مواد کاملاً ضروری است.
تاریخ ارسال: 1396/08/23

بهبود کیفیت پلت: فاکتورهای کلیدی
با توجه به ویژگی های پلت، تقاضا برای استانداردهای بیشتر کیفیت پلت، ارزش غذایی و بهداشتی، و همچنین انعطاف پذیری بیشتر در ترکیب مواد خام جدید و متنوع، بطور قابل توجهی تغییر یافته است. پلت کردن ویژگی های خوراک را بهبود می بخشد، بطوریکه قابلیت هضم نشاسته و جذب مواد مغذی را افزایش داده و از این رو سبب بهبود ضریب تبدیل و شاخص تولید در فارم می گردد.
تاریخ ارسال: 1396/08/01

ذرت هندی، ژلاتیناسیون و فرآوری خوراک
معمولاً در مناطق گرمسیری جیره جوجه های گوشتی حاوی مقدار زیاد ذرت بوده که سطح زیادی از نشاسته را دربرخواهد داشت. نشاسته موجود در خوراک در زمان فرآوری و حضور حرارت و رطوبت، ژلاتینه شده و موجب اتصال ذرات خوراک به یکدیگر می گردد. هدف استفاده از ذرت در فرمول خوراک نیز تأثیر مثبت ژلاتیناسیون نشاسته بر چسبندگی بین ذرات خوراک می باشد.
تاریخ ارسال: 1396/06/28

معیارهای عملی کیفیت ذرت
امروزه به منظور افزایش ارزش تغذیه ای خوراک دام استفاده از آنزیم های مختلف، محصولات فرعی و افزودنی های متنوع گسترش زیادی یافته است، اما باید خاطر نشان نمود با وجود آلودگی های قارچی در مواد خوراکی بخصوص در ذرت، استفاده از این ترکیبات و شیوه های جدید نمی تواند ارزش تغذیه ای فرمولاسیون خوراک را بهبود بخشد. وجود آلودگی های قارچی و انبارداری های طولانی مدت موجب افت کیفیت و کاهش انرژی قابل متابولیسم این غله می گردد.
تاریخ ارسال: 1396/06/19

بهبود پایداری آنزیم در شرایط تولید پلت
چندین مطالعه در رابطه با رشد و قابلیت هضم انجام گردیده که نشان دهنده مزایای آنزیم های تجزیه کننده پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای (NSP) در طیور و خوک است، بطوریکه منجر به اتخاذ و قبول تعداد زیادی از آنزیم ها در صنعت تولید خوراک شده است. از طرف دیگر، تمام آنزیم ها پروتئین های زنده با ساختار سه بعدی هستند و ممکن است توسط حرارت در حین فرآوری دناتوره شوند، که همیشه به عنوان یک مشکل برای اتصال آنزیم ها به خوراک در صنعت تولید و فرآوری خوراک به شمار می رود.
تاریخ ارسال: 1396/05/08


صفحه 1 از 42 1 2 3 4 5 6 ...

42

سایت های مفید | رویدادهای بین المللی | صندوق پستی کارخانجات

Copyright © 2015 Khorak Pardaz Co, All Right Reserved.
Design By:
www.RadnikA.com