دسته بندی
چگونه می توان پروبیوتیک ها را در فرآیند تولید پلت حفظ نمود؟
با توجه به تولید گسترده خوراک دام بشکل پلت، افزودن پروبیوتیک به خوراک باید با توجه به حفظ ثبات آن در طی فرآوری انجام شود. تیمارهای حرارتی و مکانیکی با تأثیر فیزیولوژیکی و بیولوژیکی بر دیواره سلولی مخمر، موجب دناتوره شدن برخی از پروتئین ها، تغییر فعالیت های آنزیمی و غشای سیتوپلاسمی مخمر می گردد. بنابراین، قابلیت زیستی مخمر کاهش یافته و به دنبال آن افت عملکرد حیوان نیز اتفاق می افتد.
تاریخ ارسال: 1397/05/18

کاربرد حرارت در تولید خوراک پلت به همراه استفاده از تکنولوژی های افزودن آنزیم
از مزایای آنزیم های خوراکی کمک به کاهش هزینه خوراک و افزایش تنوع مواد اولیه می باشد. اگرچه برای تولیدکنندگان خوراک و پرورش دهندگان طیور جهت دستیابی به منافع اقتصادی تکنولوژی آنزیمی، ضروری است که خوراک شامل میزان مورد انتظار از فعالیت آنزیم باشد و آنزیم به طور مساوی در سرتاسر خوراک توزیع شده باشد. استفاده از یک محصول آنزیمی مناسب و روش های کاربرد آنزیم در کارخانه خوراک کلید دستیابی به این هدف است. بنابراین عوامل اصلی که باید لحاظ شوند کدامند؟
تاریخ ارسال: 1397/03/06

بهبود کیفیت پلت: فاکتورهای کلیدی
با توجه به ویژگی های پلت، تقاضا برای استانداردهای بیشتر کیفیت پلت، ارزش غذایی و بهداشتی، و همچنین انعطاف پذیری بیشتر در ترکیب مواد خام جدید و متنوع، بطور قابل توجهی تغییر یافته است. پلت کردن ویژگی های خوراک را بهبود می بخشد، بطوریکه قابلیت هضم نشاسته و جذب مواد مغذی را افزایش داده و از این رو سبب بهبود ضریب تبدیل و شاخص تولید در فارم می گردد. با قرار گرفتن نشاسته در معرض حرارت و رطوبت، آب، جذب شده و گرانول های نشاسته ساختار کریستالی خود را از دست می دهند (فرآیندی که با افزایش دما کاتالیز می شود). این امر سبب می شود تا گرانول های نشاسته توده ای ژلاتینی تولید نمایند و در واقع ژلاتینه شدن نشاسته رخ دهد. علاوه بر ژلاتینه شدن نشاسته، حرارت منجر به افزایش جذب مواد مغذی، کاهش عوامل بیماری زای موجود در خوراک آلوده، از بین رفتن عوامل ضد تغذیه ای و پیوستگی بیشتر بین مواد خام می شود. جذب رطوبت همچنین خاصیت لغزندگی، نرم شدن و پخت خوراک را افزایش می دهد.
تاریخ ارسال: 1397/02/04

اثرات منفی کاندیشنینگ نامناسب بر کیفیت پلت
کاندیشنینگ خوراک در دماهای نامناسب منجر به تولید پلت هایی می شود که می تواند باعث عملکرد ضعیف جوجه های گوشتی گردد. اغلب اعمالی که در فرآیندهای فرآوری خوراک انجام می شوند، ممکن است اثر معناداری بر ارزش تغذیه ای مواد مغذی خوراک داشته باشند. کاندشنینگ نامناسب اصولاً از طریق قابلیت هضم مواد مغذی و مصرف انرژی، اثرات مضر تغذیه ای خود را اعمال کند. فرآیند تولید پلت ممکن است منجر به تولید نشاسته هایی شود که به هیدرولیز آنزیمی مقاوم می باشند (نشاسته مقاوم).
تاریخ ارسال: 1396/12/09

خوراک سالم: تضمینی برای نتایج خوب
ضروری است که خوراک حیوانات در مقابل خطر آلودگی باکتریایی محافظت شود، زیرا ممکن است موجب کاهش ارزش مواد مغذی شود و از اینرو تهدیدی برای سلامت حیوان و زنجیره غذایی محسوب می گردد. افزایش قیمت مواد اولیه، خوراک حیوانات را به یک کالای متغیر تبدیل نموده است. با توجه به اینکه آلودگی میکروبی دلیل عمده زوال خوراک است، و بارها اتفاق می افتد، حفاظت مؤثر در برابر میکروارگانیسم ها به منظور حفظ ارزش مواد کاملاً ضروری است.
تاریخ ارسال: 1396/08/23


صفحه 1 از 42 1 2 3 4 5 6 ...

42

سایت های مفید | رویدادهای بین المللی | صندوق پستی کارخانجات

Copyright © 2015 Khorak Pardaz Co, All Right Reserved.
Design By:
www.RadnikA.com