دسته بندی
بهبود کیفیت پلت: فاکتورهای کلیدی
با توجه به ویژگی های پلت، تقاضا برای استانداردهای بیشتر کیفیت پلت، ارزش غذایی و بهداشتی، و همچنین انعطاف پذیری بیشتر در ترکیب مواد خام جدید و متنوع، بطور قابل توجهی تغییر یافته است. پلت کردن ویژگی های خوراک را بهبود می بخشد، بطوریکه قابلیت هضم نشاسته و جذب مواد مغذی را افزایش داده و از این رو سبب بهبود ضریب تبدیل و شاخص تولید در فارم می گردد. با قرار گرفتن نشاسته در معرض حرارت و رطوبت، آب، جذب شده و گرانول های نشاسته ساختار کریستالی خود را از دست می دهند (فرآیندی که با افزایش دما کاتالیز می شود). این امر سبب می شود تا گرانول های نشاسته توده ای ژلاتینی تولید نمایند و در واقع ژلاتینه شدن نشاسته رخ دهد. علاوه بر ژلاتینه شدن نشاسته، حرارت منجر به افزایش جذب مواد مغذی، کاهش عوامل بیماری زای موجود در خوراک آلوده، از بین رفتن عوامل ضد تغذیه ای و پیوستگی بیشتر بین مواد خام می شود. جذب رطوبت همچنین خاصیت لغزندگی، نرم شدن و پخت خوراک را افزایش می دهد.
تاریخ ارسال: 1397/02/04

اثرات منفی کاندیشنینگ نامناسب بر کیفیت پلت
کاندیشنینگ خوراک در دماهای نامناسب منجر به تولید پلت هایی می شود که می تواند باعث عملکرد ضعیف جوجه های گوشتی گردد. اغلب اعمالی که در فرآیندهای فرآوری خوراک انجام می شوند، ممکن است اثر معناداری بر ارزش تغذیه ای مواد مغذی خوراک داشته باشند. کاندشنینگ نامناسب اصولاً از طریق قابلیت هضم مواد مغذی و مصرف انرژی، اثرات مضر تغذیه ای خود را اعمال کند. فرآیند تولید پلت ممکن است منجر به تولید نشاسته هایی شود که به هیدرولیز آنزیمی مقاوم می باشند (نشاسته مقاوم).
تاریخ ارسال: 1396/12/09

خوراک سالم: تضمینی برای نتایج خوب
ضروری است که خوراک حیوانات در مقابل خطر آلودگی باکتریایی محافظت شود، زیرا ممکن است موجب کاهش ارزش مواد مغذی شود و از اینرو تهدیدی برای سلامت حیوان و زنجیره غذایی محسوب می گردد. افزایش قیمت مواد اولیه، خوراک حیوانات را به یک کالای متغیر تبدیل نموده است. با توجه به اینکه آلودگی میکروبی دلیل عمده زوال خوراک است، و بارها اتفاق می افتد، حفاظت مؤثر در برابر میکروارگانیسم ها به منظور حفظ ارزش مواد کاملاً ضروری است.
تاریخ ارسال: 1396/08/23

بهبود کیفیت پلت: فاکتورهای کلیدی
با توجه به ویژگی های پلت، تقاضا برای استانداردهای بیشتر کیفیت پلت، ارزش غذایی و بهداشتی، و همچنین انعطاف پذیری بیشتر در ترکیب مواد خام جدید و متنوع، بطور قابل توجهی تغییر یافته است. پلت کردن ویژگی های خوراک را بهبود می بخشد، بطوریکه قابلیت هضم نشاسته و جذب مواد مغذی را افزایش داده و از این رو سبب بهبود ضریب تبدیل و شاخص تولید در فارم می گردد.
تاریخ ارسال: 1396/08/01

ذرت هندی، ژلاتیناسیون و فرآوری خوراک
معمولاً در مناطق گرمسیری جیره جوجه های گوشتی حاوی مقدار زیاد ذرت بوده که سطح زیادی از نشاسته را دربرخواهد داشت. نشاسته موجود در خوراک در زمان فرآوری و حضور حرارت و رطوبت، ژلاتینه شده و موجب اتصال ذرات خوراک به یکدیگر می گردد. هدف استفاده از ذرت در فرمول خوراک نیز تأثیر مثبت ژلاتیناسیون نشاسته بر چسبندگی بین ذرات خوراک می باشد.
تاریخ ارسال: 1396/06/28


صفحه 1 از 42 1 2 3 4 5 6 ...

42

سایت های مفید | رویدادهای بین المللی | صندوق پستی کارخانجات

Copyright © 2015 Khorak Pardaz Co, All Right Reserved.
Design By:
www.RadnikA.com